Попълнете вашата лична информация

Не сте лекар?

Този номер ще се използва за връзка с Docplanner. Той няма да се показва на вашия профил.

Трябва да съдържа 8-20 символа

Данните ви (не сте вие?)

  • Валерия Маринова Дакова
  • педиатър
  • Плевен