Валерия Маринова Дакова

Педиатър, Невролог

Вашият профил ли е?Поемете управлението над него! Обновяване на данните

Добавете оценка

Запишете час

Услуги

повече

За мен

Болести

повече

Мнението на пациенти

Добавете оценка

Изберете оценка за този лекар и я коментирайте

Прегледайте други специалисти: Силвия Пенчева Данчева - педиатър, Зорница Стефанова Кирчева-Петкова - педиатър, Красимира Краева Ненова - педиатър, Николай Петров Велчев - педиатър, Дарина Цекова Дишева-Коларска - педиатър, Ценка Николаева Николова - педиатър, Виктория Атанасова Георгиева - педиатър, Венеция Цветкова Боцова - педиатър, Диана Невенова Стоянова - педиатър, Наталия Славева Славкова - педиатър, Снежина Тодорова Йотова - педиатър, Теодора Михайлова Стефанова - педиатър, Василий Петров Михайлов - педиатър, Мира Стоянова Стоянова - педиатър, Габриела Цанкова - педиатър, Соня Жекова Дачева - педиатър, Галина Тодорова Пелинкова - педиатър, Лиляна Недева Иванова - педиатър, Искра Ганчева Тодорова - педиатър, Евгения Иванова Бързашка - педиатър