Валерия Ангелова Атанасова

Невролог

Вашият профил ли е?Поемете управлението над него! Обновяване на данните

Добавете оценка

Запишете час

Услуги

повече

За мен

Болести

повече

Мнението на пациенти

Добавете оценка

Изберете оценка за този лекар и я коментирайте

Прегледайте други специалисти: Величка Крумова Митова - невролог, Димитринка Борисова Ризова - невролог, Даниела Петкова Христова - невролог, Владимир Павлов Дамянов - невролог, Венета Божинова - невролог, Елена Василева Ташкова-Пилева - невролог, Десислава Богданова Цветанова - невролог, Инна Спиридонова Стойновска - невролог, Димитрина Борисова Ризова - невролог, Виолета Цветанова Георгиева-Наумова - невролог, Людмил Димитров Мавлов - невролог, Мелания Михайлова Радионова - невролог, Евдокия Йорданова Тодорова - невролог, Йордан Динев Йорданов - невролог, Юли Асенов Деспотов - невролог, Росен Стефанов Калпачки - невролог, Александра Димитрова Угринска - невролог, Йорданка Ангелова Попова-Банкова - невролог, Десислава Георгиева Младенова - невролог, Мария Пеева Пеева - невролог