Валентин Христофоров Икономов

Нефролог

Вашият профил ли е?Поемете управлението над него! Обновяване на данните

Добавете оценка

Запишете час

Услуги

повече

За мен

Болести

повече

Мнението на пациенти

Добавете оценка

Изберете оценка за този лекар и я коментирайте

Прегледайте други специалисти: Хриска Благоева Пантева - нефролог, Добрин Николаев Паскалев - нефролог, Ангелина Любомирова Ангелова - нефролог, Росица Йорданова Зорчева-Вътева - нефролог, Венета Маринова Стайкова - нефролог, Антоанета Вичева Тонева-Желязкова - нефролог, Бисерка Венкова Петкова-Папурова - нефролог, Валентина Христова Маджова - нефролог, Людмил Андреев Савов - нефролог, Христо Иванов Сапунджиев - нефролог, Димитър Ненов Стефанов - нефролог, Кирил Светославов Ненов - нефролог, Александър Стоянов Стоянов - нефролог, Драгомир Христов Драгнев - нефролог, Светла Василева Стайкова - нефролог, Андрей Атанасов Забунов - нефролог, Михаил Цанев Делийски - нефролог