Тихомир Василев Грозев

Невролог

Вашият профил ли е?Поемете управлението над него! Обновяване на данните

Добавете оценка

Запишете час

Услуги

повече

За мен

Болести

повече

Мнението на пациенти

Добавете оценка

Изберете оценка за този лекар и я коментирайте

Прегледайте други специалисти: Красимира Петрова Петрова - невролог, Емилия Дамянова - невролог, Минчо Атанасов Минчев - невролог, Снежанка Атанасова Генчева - невролог, Искра Александрова Иванова-Ежова - невролог, Росица Ганчева Кръстева - невролог, Геновей Пенчев Узунов - невролог, Елка Маринова Станчева - невролог, Галя Стефанова Александрова-Петрова - невролог, Диана Христова Ламбева-Минчева - невролог, Стефка Ангелова Мишева - невролог, Ангел Димитров Ангелов - невролог, Митанка Петрова Гаврилова - невролог, Иван Георгиев Лисичков - невролог, Валентин Събев Събев - невролог, Тихомир Грозев - невролог, Галина Енчева Еневска - невролог, Александър Францов Босилков - невролог, Снежанка Димитрова Стоянова - невролог, Нели Стефанова Петрова - невролог