Сергей Георгиев Кузнецов

Офталмолог

Вашият профил ли е?Поемете управлението над него! Обновяване на данните

Запишете час

Услуги

повече

За мен

Болести

повече

Мнението на пациенти

Добавете оценка

Изберете оценка за този лекар и я коментирайте

Прегледайте други специалисти: Таня Димитрова Иванова - офталмолог, Бисерка Христова Машкова - офталмолог, Мария Методиева Терзиева - офталмолог, Въла Дикова Иванова - офталмолог, Добринка Русева Добрева - офталмолог, Бойка Христова Маренова - офталмолог, Крикор Жирайр Мелконян - офталмолог, Румен Иванов Мутавчиев - офталмолог, Магда Димитрова Спасова - офталмолог, Марияна Тачева Бойчева - офталмолог, Христина Савова Балимезова - офталмолог, Свилен Неделчев Мерсинков - офталмолог, Фади Хани Муртада - офталмолог, Николай Петков Иванов - офталмолог, Рамадан Юзеир Исмаил - офталмолог, Методи Петков Иванов - офталмолог, Нели Величкова Джокова - офталмолог, Анна Димитрова Петрова - офталмолог, Ирина Александрова Попова - офталмолог, Марина Павлова Хрелева - офталмолог