д-р

Петя Георгиева Благоева

Психиатър

Вашият профил ли е?Поемете управлението над него! Обновяване на данните

Добавете оценка

Запишете час

Услуги

повече

За мен

Болести

повече

Мнението на пациенти

Добавете оценка

Изберете оценка за този лекар и я коментирайте

Прегледайте други специалисти: Стефана Ангелова Аролска-Христева - психиатър, Димитър Момъков - психиатър, Радка Топалова - психиатър, Йовка Георгиева Пандова-Карагьозова - психиатър, Никола Стефанов Марков - психиатър, Венелина Иванова Митковска - психиатър, Никола Петров Панайотов - психиатър, Надежда Маджирова - психиатър, Цветана Николова Айчева-Маноилова - психиатър, Красимира Георгиева Цанкова - психиатър, Георги Михайлов Паскалев - психиатър, Ангелина Начева - психиатър, Надежда Христова Порязова-Кенлешева - психиатър, Стилян Георгиев Лазаров - психиатър, Люба Хаджийска - психиатър, Никола Панайотов - психиатър, Цвета Павлова-Юрукова - психиатър, Милена Ангелова Трендафилова - психиатър, Юри Любенов Калоянов - психиатър, Валентина Василева Майсторова-Чобанова - психиатър