Мирослава Кадурина

Дерматолог

Вашият профил ли е?Поемете управлението над него! Обновяване на данните

Добавете оценка

Запишете час

Услуги

повече

За мен

Болести

повече

Мнението на пациенти

Добавете оценка

Изберете оценка за този лекар и я коментирайте

Прегледайте други специалисти: Мери Любенова Ганчева - дерматолог, Жана Стоянова Казанджиева - дерматолог, Галя Христова Минчева - дерматолог, Ива Димитрова Иванова - дерматолог, Нина Атанасова - дерматолог, Юлиана Христова Видинова - дерматолог, Владимир Симеонов Мичев - дерматолог, Петьо Брезоев - дерматолог, Виолета Николаева Нанкова-Узунова - дерматолог, Венера Тодорова Петрова - дерматолог, Албена Асенова Гемеджиева - дерматолог, Антоанета Георгиева Йорданова-Давидовска - дерматолог, Росен Александров Фиданов - дерматолог, Вилия Крумова Деспотова - дерматолог, Димитрина Кирилова Серафимова - дерматолог, Кирил Димов Праматаров - дерматолог, Емилия Христова Филипова - дерматолог, Евгения Владимирова Божикова - дерматолог, Мариета Василева Кътева - дерматолог, Мария Борисова Балабанова - дерматолог