д-р

Магдалена Петкова Петкова

Зъболекар

Вашият профил ли е?Поемете управлението над него! Обновяване на данните

Добавете оценка

Запишете час

Услуги

повече

За мен

Болести

повече

Мнението на пациенти

Добавете оценка

Изберете оценка за този лекар и я коментирайте

Прегледайте други специалисти: Борислав Стоянов Попов - зъболекар, Лидия Александрова Митова - зъболекар, Георги Енчев Димов - зъболекар, Божидара Василева Башар - зъболекар, Велмира Маринова Петкова - зъболекар, Марияна Стефанова Георгиева - зъболекар, Петя Петкова Камбурова - зъболекар, Петя Минкова Тодорова - зъболекар, Константин Спасов Константинов - зъболекар, Мариана Бориславова Ангелова - зъболекар, Иван Хаджийски - зъболекар, Виолета Асенова Мървакова - зъболекар, Иванка Георгиева Матева - зъболекар, Диана Христова Димова - зъболекар, Палмира Тодорова Алагьозова - зъболекар, Ани Йорданова Ангелова - зъболекар, Емилия Георгиева Дамянова- Антонова - зъболекар, Васил Владимиров Хаджиянев - зъболекар, Галина Димитрова Матова - зъболекар, Светлана Димитрова Попова - зъболекар